Planleggingsdager

Planleggingsdager i Bamsebu barnehage barnehageåret 2019/2020

Fredag 30. august 2019

Fredag 15. november 2019

Torsdag 02. januar 2020

Tirsdag 14. april 2020

Fredag 22. mai 2020

Barnehagen holder stengt disse dagene.