Planleggingsdager barnehageåret 2021 / 2022

Styret i barnehagen har vedtatt at planleggingsdager for barnehageåret 2021 / 2022 blir:

Onsdag 18 august 2021

Fredag 12 november 2021

Mandag 3 januar 2022

Tirsdag 19 april 2022

Fredag 27 mai 2022