Vedtekter

Styret i Bamsebu barnehage SA vedtok 21.01.2021 nye vedtekter for barnehagen.