UDIR foreldreundersøkelse 2018

Vi I Bamsebu barnehage gjør oss klar for UDIR`s foreldreundersøkelse 2018! I 2017 hadde vi en svarprosent på 95,08- klarer vi 100% i år?

Målet med undersøkelsen er at dere foreldre skal få si deres mening om hvordan dere opplever barnehagetilbudet og hvordan dere vurderer barnas trivsel i barnehagen. Resultatene av undersøkelsen danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehage og foreldre. Resultatene danner også grunnlag for barnehagens kvalitetsarbeid. Videre er statistikk på overordnet nivå en del av formålet og deler av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig på barnehagenivå. De publiserte resultatene skal ikke identifisere enkeltsvar fra foreldrene. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Barnehagen trenger korrekt kontaktinformasjon til dere foreldre i kommunens adminstrasjonssystem IST. Vi har det vi trenger for å få sendt undersøkelsen og tilhørende informasjon, men oppfordrer dere til å legge ut / oppdatere kontaktinformasjon i IST ved anledning (se link nedenfor). Vi i barnehagen kan dessverre ikke oppdatere for dere, da de nye personvernreglene ikke tillater det.

Vi i Bamsebu barnehage håper at alle tar seg tid til å svare på undersøkelsen når den kommer i mailboksen deres fredag 2 november! Dere kan svare mellom 2 og 30 november, men oppfordrer dere til å få gjort det så raskt som mulig slik at det ikke går i glemmeboken... Resultatet av undersøkelsen er et viktig innspill til arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen.

 

 

Foreldreundersøkelse, pålogging

Informasjon fra UDIR angående foreldreundersøkelsen

 

Pålogging Stavanger kommunes Administrasjonsportal IST