Søke barnehageplass

Bamsebu barnehage er en privat barnehage som tar opp barn etter egne kriterier (se barnehagens vedtekter).

Vi forholder oss først og fremst til barnehageloven med hensyn til hvilke barn som har krav på barnehageplass.

Ellers har vi følgende prioriteringsliste:

1. Barn av tidligere eller nåværende andelshavere og barn av ansatte, som har Bamsebu som første søknadsalternativ.

2. Alle barn i Stavanger kommune. De som har Bamsebu som første søknadsalternativ blir prioritert.

3. Dersom vi har flere ledige plasser, kan barn fra andre kommuner bli prioritert.

Lov om barnehage og Lov om barnevernstjenester pålegger oss å legge vekt på om barnet har funksjonshemming eller kommer inn under paragrafen om forebyggende barnevern.

Dersom du søker hos oss og har søskenprioritet, er det ditt ansvar å gjøre oss oppmerksomme på at du har søkt plass i Bamsebu. Dette for å forikre oss om at du kommer i riktig gruppe.

Utover dette, gjelder ansiennitet på ventelisten. Du kan når som helst kontakte oss for å høre om fremtidsutsiktene for å få plass. Vi skal svare deg så godt vi kan. 

Søknad om barnehageplass gjøres via Stavanger kommunes hjemmeside:

Søk barnehageplass_ Stavanger Kommune