Handlingsplan, Psykososialt barnehagemiljø

Personalet i Bamsebu har jobbet med tema mobbing / krenkelser over flere år. Resultatet av arbeidet finner dere i denne utfyllende handlingsplanen med vedlegg. Planen er oppdatert etter endringer i barnehageloven kom i januar 2021.