Foreldrebetaling

Ny makspris fra 01.08.2019 og annen informasjon om foreldrebetaling.

Stortinget har fastsatt at ny makspris i både private og kommunale barnehager blir 3040,- fra 01.08.2019. I Bamsebu barnehage legger vi til 300,- i kostpenger. Samlet foreldrebetaling blir derfor 3340,- fra 01.08.2019 inkludert all mat og servering.

Dersom familien har samlet inntekt under 557 333,-, kan dere søke om moderasjon. Dette gjøres på kommunen sine nettsider. Dersom familien tjente mindre enn 199 716,- i fjor, er barnehageplassen gratis.

Dersom familien har flere barn i barnehagen, har dere rett på søskenmoderasjon. Det trekkes 30 % av månedsprisen for barn nummer to og 50% dersom dere har flere barn. Dere trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, men pass på at samme forelder står som "foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet.

Vårt regnskapskontor PBL ønsker at flest mulig skal benytte seg av e- faktura. Se vedlagt informasjon om e-faktura.

 

Informasjonsskriv e-faktura fra PBL