Foreldreundersøkelsen 2018

Takk til alle foreldre som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Se vedlagt en generell oversikt over resultatet fra foreldreundersøkelsen 2018.