Styret

"Styret i bamsebu barnehage representerer selskapets eiere og skal bestå av fire andelseiere. Det skal også være to varamedlemmer. I tillegg har personalet anledning til å velge to representanter til styret. Styret velges av årsmøtet. " Ref. Styreinstruks

Styret i Bamsebu barnehage består av:

 

Torkild Olsen

Styreleder

Stian Røst

Nestleder

Karine Lohne

Styremedlem

Steffen Barka

Styremedlem

Leif Christian Olsen

Vara medlem

Anders Stokkebø

Vara medlem

Agnes Steinarrsdottir

Personalets representant

Nina Lindanger

Personalets representant