Tilvenning i Bamsebu barnehage SA

Velkommen til barnehagen! Nå er det starten på en ny epoke, et nytt kapittel i barnets og familiens liv. Nye relasjoner blir skapt, og for oss er relasjonene så utrolig viktige! Gode relasjoner er nøkkelen til lykkefølelse og en god helse. Vi skal skape relasjonene sammen- gjennom kommunikasjon, undring og ved å lytte til hverandre!

Tilvenning må skje på barnets premisser og forutsetter tett dialog mellom barnehage og hjemmet. Husk -de beste løsningene finner vi sammen. Vi i barnehagen har lang erfaring fra barnehage, men dere foreldre er eksperter på deres barn.

Vi tilbyr:

- Informasjon fra Daglig leder sendt pr post

- Velkomstbrev med informasjon om tilvenning og om avdelingen sendt fra pedagogisk leder

- Besøksdag og lunsj i barnehagen med etterfølgende foreldremøte om kvelden.

- Oppstartsamtale i Juni

- Besøksdager etter avtale

- Vi skreddersyr tilvenningen til ditt barn

 

Fleksibilitet: Vi møter deres rutiner på soving, mat og andre behov barnet måtte ha. Tilvenningsperioden vil ikke bli lik for alle. Vi tilpasser oss barna og dere foreldre. Starten er en stor overgang og kan oppleves som en påkjenning for både foreldre og barn. Det går over, men det kan være tøft mens det står på.

Vi ønsker å lytte til alle bekymringer du måtte ha som forelder, og vi vil søke å svare på alle spørsmålene dine. Vi vil gjerne ha tilbakemelding angående hva du opplever er bra med barnehagen og hva vi eventuelt kan gjøre bedre i møte med deg og barnet ditt.

 

Tilvenningsprosessen

Tid: Flott om dere foreldre kan sette av en hel uke hvor dere har helt fri dersom det er mulig. Uken etter bør du være tilgjengelig til å hente tidlig, slik at barnet får kortere dager.

Første dag: Vi ønsker at første dag skal være positiv. Dere kommer til avtalt tid og er en liten stund sammen med barnet. Når barnet leker og har det fint, er på topp, drar dere hjem sammen. Dette er fordi vi ønsker å avslutte på topp og at dere drar hjem med et godt førsteinntrykk.

De neste dagene: Vi ønsker å være med barnet og dere foreldre i de første tilvenningsdagene. Det er spesielt primærkontakten som er tett på. Noen barn bruker 2 dager på å slippe nye mennesker inn på seg og på å bli trygge, mens andre igjen trenger lengre tid. For noen barn vil det være rom for at mor / far går litt bort fra barnet allerede andre dagen i barnehagen. Det er viktig å være tydelig på at dere går. Det er da viktig at mor / far er lett tilgjengelig og kan komme raskt tilbake igjen. Dere kan gjerne bruke pauserommet vårt eller gå ut for å ta en telefon eller lignende. Dersom mor / far blir hentet fordi barnet er lei seg, prøver vi ikke igjen samme dag. Da er det "takk for i dag- ses i morgen!". Andre barn vil trenge mor / far tilstede noen dager til før de forsøker å gå litt bort.

Når barnet oppleves trygt i barnehagen starter vi med at mor / far tar avskjed og går. Det er alltid personalets ansvar å se dette vinduet- når er barnet klart for å skilles fra mor / far og ikke minst- når er foreldrene klar. Det er ved avskjed viktig å si skikkelig hadet- en kort og god avskjed. Dersom du som foreldre blir usikker og bruker lang tid, vil barnet bli usikker på hva som skjer. Dersom foreldre blir stående å snakke med personalet etter avskjed, blir barnet fort usikkert. Lag deg derfor en egen plan, gjerne i samarbeid med de ansatte på avdelingen, for hvordan dere vil ta avskjed med barnet. En god rutine fra start er forutsigbart og godt og en investering i et godt barnehageliv. Vi ønsker at alle foreldre bruker ytterdøren når de drar, samme vei ut hver gang, for å skape forutsigbarhet og trygghet for barnet.

Når du har vært borte en stund, vil vi oppdatere deg angående hvordan det går ved enten å sende en SMS / MMS til deg eller ved å ringe. Vi vil også gi beskjed når du bør hente barnet. Vi tenker at det er viktig at du kommer når barnet koser seg og har det bra. Når du kommer tilbake for å hente barnet ditt, vil du få en oppdatering angående hvordan barnet har hatt det. 

At barnet ditt vil gråte når du sier "hadet" i barnehagen er naturlig. Du som foreldre er den viktigste personen i barnets liv, den trygge tilknytningen som for barnet representerer trygghet og overlevelse. Nå skal barnet knytte seg til andre mennesker- klart det vekker følelser i et lite barn! Alle følelser er lov. Det vi i barnehagen gjør, er å møte barnet ditt og anerkjenne de følelsene vi opplever at barnet ditt har. "Ble du lei deg nå når mamma gikk? Jeg vil være her for deg. Jeg vil holde deg". Noe av det viktigste vi kan lære et barn er at alle følelser er lov og at dine følelser er rett for DEG. Barnet får ubetinget kjærlighet uansett! Når barnet ditt er lei seg, og du må forlate et gråtende barn- husk at vi vil gjøre alt i vår makt, ALLTID, for at barnet ditt har det trygt og godt. At de har et trygt fang, og blir holdt akkurat så lenge de trenger det. Vi vil aldri gi opp å trøste barnet ditt! Vi vil være tilgjengelige hele tiden.