Revidert smittevernveileder

Barnehager og skoler kan frem mot sommeren lette på smitteverntiltak.

Regjeringen kom i går, 27 mai 2020, med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være èn kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.

Fredag ettermiddag, 29 mai 2020, kommer det en ny smittevernveileder for barnehager og skoler som tar utgangspunkt i det nye systemet. Vi i Bamsebu vil bruke uke 23 på å sette oss inn i ny veileder. Hvilke praktiske endringer som følger av det nye systemet, vil bli kommunisert ut til foreldre så snart det er på plass.

Hilsen Bamsebu barnehage