Sammen tar vi små steg for kloden!

I mars hvert år markeres barnehagedagen i Norge. Denne markeringen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barn (FUB). I år er tema "barnehagens arbeid med natur og miljø".

Den 9 mars gikk hele barnehagen ut for å rydde på uteområdet. Engasjerte små og store i Bamsebu barnehage tok for seg hvert sitt uteområde (ingen blanding av kohorter!). Barna fikk utdelt hansker og poser og lette over hele barnehagen etter søppel, plast og ødelagte leker. Det var så stor iver at til og med sand / løv / greiner ble raket vekk! Vi fikk også god respons fra foreldre. En pappa gjenfortalte at barnet hans på 1,5 år sa "æsj" på veien hjem, og ville plukke opp alt som han mente ikke hørte til i naturen! Tidlig krøkes...

Barnehagedagen er en viktig markering for å synliggjøre barnehagens innhold til politikere, foreldre og samfunnet generelt. Barn fra tidlig alder tilegner seg kunnskap, sosial kompetanse, trygge relasjoner, gode verdier og holdninger som skal gjøre dem godt rustet til å møte verden på en god, solidarisk og bærekraftig måte. I formålsparagrafen i barnehageloven er det beskrevet at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen.

Sammen tar vi små steg for kloden!