Foreldremøte

Tirsdag 18 september arrangeres det foreldremøte i Bamsebu barnehage. Tema for kvelden er: "Relasjoner med barn" og foredragsholder er Linda Kolstø fra EQ Institute.

Totalt 6 ansatte i Bamsebu barnehage har tatt eller tar videreutdanning innen EQ- kompetanse. Det er stort engasjement rundt emosjonell intelligens og relasjonsbygging i barnehagen. Ved å invitere Linda Kolstø fra EQ institute på Klepp til dette foreldremøtet, håper vi å engasjere dere foreldre også. Vi anbefaler at alle som har anledning får med seg dette foredraget!

Dato: tirsdag 18 september

Tidspunkt: kl 19.30 - 22.00

Sted: Barnehagen

Vi avslutter foreldremøtet med en halvtime på den enkelte avdeling.