Foreldremøte

Tirsdag 21.september arrangeres det foreldremøte i Bamsebu barnehage. Tema for kvelden er: Psykososialt barnehagemiljø og krenking før vi går avdelingsvis.

Totalt seks ansatte i Bamsebu barnehage har tatt eller tar videreutdanning innen EQ- kompetanse. Det er stort engasjement rundt emosjonell intelligens og relasjonsbygging i barnehagen.

Dato: tirsdag 21. september

Tidspunkt: kl 19.30 - 20.45

Sted: Barnehagen

Vi avslutter foreldremøtet med en halvtime på den enkelte avdeling.