Kommunikasjon med foreldre i Bamsebu barnehage SA

Vi kommuniserer med foreldre i barnehagen på ulike måter. Vi bruker telefon / SMS, PBL Kidplan, e-post, tavler / oppslag, nettside og mer.

Høsten 2018 tok vi i bruk PBL Kidplan. De fleste foreldre har nå lastet ned en app og får oppdateringer fra barnehagen rett på telefonen. Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre og anser implementeringen som vellykket!

Denne nye kommunikasjonsportalen er knyttet opp mot nettsiden vår. Vi legger ut de store linjene på nettsiden, men bruker "tavlepost" (en funksjon i Kidplan) for den daglige og ukentlige kommunikasjonen med foreldre. Det er også veldig enkelt for oss å sende både e-post og sms direkte fra systemet. 

Nettsiden vår er ny, og vi ønsker å fylle på med relevant informasjon i løpet av kort tid. Men, målgruppen for nettsiden er i hovedsak mennesker som ikke har en direkte tilknytning til barnehagen pr. i dag.